راهنمای صدور پروانه ساخت

مراحل صدور پروانه ساخت :

1)       فتوکپی شناسنامه + فتوکپی مدرک مالکیت + درخواست پروانه ساختمانی + کروکی موقعیت ساختمان + فیش بازدید و تنظیم پرونده در بایگانی شهرداری

2)        بازدید کارشناس شهرسازی

3)        بررسی گزارش شهرسازی و صدور استعلام از ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت

4)        موافقت با صدور پروانه ساختمانی

5)        دستور تهیه نقشه ساختمانی

6)        مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی زرندیه برای تهیه نقشه ساختمانی

7)        ارائه نقشه ساختمانی تهیه شده توسط مالک به شهرسازی به انضمام گواهی امضاء مالک و ناظر بر روی فرم نظام مهندسی

8)        استعلام از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ

9)        تنظیم پیش نویس پروانه ساختمانی

10)     محاسبات عوارض پروانه ساختمان توسط واحد محاسبات درآمد

11)     پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحدهای مربوطه

12)     اخذ برگ تعهد نظارت که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده توسط امور مهندسین ناظر

13)     امضای پیش نویس پروانه ساختمان با حضور مهندس ناظر در شهرداری

14)     تنظیم دفترچه شناسنامه ساختمانی

15)     تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی

16)     دبیرخانه جهت صدور پروانه ساختمانی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یک × 3 =

فهرست