واحد فنی و شهرسازی

شرح وظائف واحد فنی و شهرسازی :

1)         تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ پروانه ساختمانی.

2)         تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ پایانکار.

3)         تشکیل و بررسی پرونده های ارجاعی جهت اخذ گواهی عدم خلافی.

4)         تعیین میزان خسارت تخریب آسفالت و دیگر هزینه در خصوص شرکتهای خدماتی و پیگیری و دریافت هزینه آنها.

5)         صدور مجوز تک انشعابی (آب ،برق، گاز) برای شهروندان.

6)         صدور مجوز حفاری و نظارت بر نحوه حفاری و ترمیم توسط ادارات خدمات رسان.

7)         بررسی و شناسایی ساختمانهای مستهلک و در حال ریزش در سطح شهر و ارسال اخطاریه مبنی بر نوسازی و یا تخریب آن و رفع خطر.

8)         پاسخ به استعلامات ادارات و بانکها و سایر ادارات برابر ضوابط و در زمان معین.

9)         نظارت بر امورات جزئیات و ارائه گزارش مربوط به جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز.

10)     ارجاع پرونده های دارای تخلفات ساختمانی جهت طرح در کمیسیون ماده صد.

11)     سایر امورات مشابه که از طرف مافوق ارجا ع می گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهارده − هفت =

فهرست