راهنمای پرداخت عوارض نوسازی

پرداخت عوارض نوسازی

نام واحد مربوطه

واحد نوسازی

مدارک مورد نیاز

دریافت پرونده در صورت داشتن سابقه قبلی از بایگانی نوسازی پس از مراجعه به اتاق درآمد و نوسازی

ارسال پرونده به واحد محاسبات

در صورت نداشتن سابقه اقدام به تشکیل پرونده توسط بایگانی نوسازی

مراحل تشکیل پرونده نوسازی

مدارک مورد نیاز

همراه داشتن اصل سند مالکیت (برگ واگذاری سند اجاره – سرقفلی – قولنامه ای )

صورت مجلس تفکیکی ثبت – برگ تشخیص ممیزی(عوارض )

اقدامات

ارسال پرونده به واحد محاسبات نوسازی اقدام به ممیزی نمودن پرونده وبرآورد وضعیت بدهی ملک اعم ازتخلفات – عوارض سالیانه – 2 % انتقال

محاسبه هزینه عوارض زیربنای مسکونی(پروانه ساخت)که درنهایت بامعرفی واحدفنی براساس زیربنای احداثی واحد درآمدنسبت به محاسبه هزینه مربوطه و وصول آن اقدام می نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هفده − 2 =

فهرست