اخبار

folder_openاخبار
تولید کنندگان نام و نام خانوادگی*شماره تلفن ثابت :شماره تلفن همراه:*لیست محصولات تولیدی*نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
Read More

شهرداری الکترونیکی…..

شهرداری الکترونیکی…. با اهتمام شهرداری ….. و همراهی شورای اسلامی شهر و با همکاری شرکت پویا وب سپاهان شهر………. و در راستای تحقق دولت الکترونیک گامهای اولیه برای الکترونیکی شدن شهر…. برداشته شد. برخی خدمات شهرداری و خدمات الکترونیکی دستگاههای…
Read More

مراسم نمادين واقعه عصر عاشورا

در کشور ما ایران هر شهر و نژادی بنا به نگرش و آداب خود محرم را به گونه ایی خاص که درنهایت همگی به یک پیام مشترک می رسند برگزار می کند باز این چه شورش است که در خلق…
Read More

راه اندازی وب سایت جامع شهرالکترونیکی ….

با اهتمام شهرداری ….. و همراهی شورای اسلامی شهر و با همکاری شرکت پویا وب سپاهان شهر………. و در راستای تحقق دولت الکترونیک گامهای اولیه برای الکترونیکی شدن شهر…. برداشته شد. برخی خدمات شهرداری و خدمات الکترونیکی دستگاههای دولتی و…
Read More

بهره برداری از 6782 پروژه دهیاری ها و شهرداری ها طی هفته دولت

folder_openاخبار
commentبدون دیدگاه
وزیر کشور گفت: در طول هفته دولت امسال شش هزار و 782 پروژه در حوزه دهیاری ها و شهرداری ها سطح کشور در دست بهره برداری است. پنج هزار و 255 مورد از این پروژه ها مربوط به دهیاریها و…
Read More
فهرست