راهنمای پروانه کسب

مراحل صدور پروانه كسب   :

1)    ارائه مدارك مورد نيازشامل  : (معرفي نامه مجمع امور صنفي،فتوكپي شناسنامه صفحه اول،فتوكپي كارت ملي)

2)    دستور نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه  

3)    تسليم استعلام و مدارك ياد شده به واحد رايانه اي كسب و پيشه 
محاسبه عوارض و صدور فيش  

4)    مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  

5)    تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه

6)    امضاء هر دو نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

 

 

مراحل تجدید پروانه کسب

مراحل تجديد پروانه كسب  

1)    مراجعه متقاضي به شهرداري همراه با معرفي نامه مجمع امور صنفي

2)    دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه

3)    تسليم استعلام به واحد رايانهاي كسب و پيشه  

4)    محاسبه عوارض و صدور فيش  

5)    مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض  

6)    تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه

7)    امضا نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

 

 

مراحل ابطال پروانه کسب

مراحل ابطال پروانه كسب  

1)    ارائه استعلام در خصوص ابطال پروانه كسب از اتحاديه و مجامع امور صنفي

2)    دستورنامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبير خانه

3)    تسليم استعلام به واحد كسب و پيشه  

4)    محاسبه عوارض و صدور فيش توسط رايانه  

5)    مراجعه به بانك جهت پرداخت عوارض

6)    تسليم فيش و تحويل پاسخ استعلام از واحد كسب و پيشه

7)    امضاء نامه توسط مسئول مربوطه و ثبت در دبيرخانه

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سه × 1 =

فهرست