اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت شهری …….. معادل …… نفر و …. خانوار گزارش شده است که از این تعداد … نفر مرد و … نفر زن بوده اند. ضریب جوانی در شهر و ضریب سالمندی بوده است. در جدول زیر تحولات جمعیت، تعداد و بعد خانوار در سالهای 1345 تا 1395 قابل مشاهده می باشد. علاوه بر این در سال 1395 حدود … درصد از جمعیت شهر در سن کار و حدود …. درصد از جمعیت در سن تحصیل قرار داشته و حدود …درصد از شهر را کودکان زیر 5 سال تشکیل میداده اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

5 + 10 =

فهرست